Ielaistas grāmatvedības atjaunošana

Ārpakalpojumu uzņēmums SIA “STELLA LTD” palīdzēs atjaunot ielaistu grāmatvedību par iepriekšējiem periodiem no sākotnējo dokumentu apstrādes līdz finanšu gada atskaites sastādīšanai

—  pirkuma dokumentu izrakstīšana un uzskaites reģistrācija
—  pārdošanas dokumentu izrakstīšana un uzskaites reģistrācija
—  kases dokumentu izrakstīšana un uzskaites reģistrācija
—  bankas dokumentu uzskaites reģistrācija
—  ilgtermiņa īpašuma uzskaite, nolietojuma aprēķināšana
—  īstermiņa īpašuma uzskaite
—  darba algas, atvaļinājuma naudu u.c. aprēķināšana un uzskaites reģistrācija
—  personāla atstādināšana un atlaišana, izziņu sagatavošana
—  komandējuma atskaišu aizpildīšana
—  inventarizācijas aktu sagatavošana
—  Mēs aprēķinām un sniedzam visas atskaites par iepriekšējiem periodiem
—  Mēs pārstāvam klienta intereses pārbaudes laikā, ja klients to vēlas